Nyheter

29 jun 2022

Nu finns ett nytt metodstöd för projektägare

Metodstödet har som syfte att visa hur projekt kan leda till hållbar regional utveckling i Västerbotten.

28 jun 2022

Norra Periferi och Arktisprogrammet 2021-2027 öppnar snart den första utlysningen av förstudiemedel

Den första utlysningen för förstudieprojekt inom NPA är planerad att öppna den 29:e augusti och stänga den 19:e september 2022 kl. 12.00 CET.

27 jun 2022

Hållbarhetsintegrering i projekt

Finansiering av regionala projekt är ett verktyg för att uppnå ökad hållbarhet i utvecklingsprojekt i Västerbotten. Men hur gör man?

23 jun 2022

Interreg Auroras första ansökningsomgång har öppnat

Den allra första ansökningsomgången för Interreg Aurora-programmet 2021-2027 har öppnat och kommer att stängas den 31 augusti 2022.

22 jun 2022

Ökad jämställdhet i projekt?

Finansiering av regionala projekt är ett verktyg för att uppnå ökad jämställdhet. Hur står det då till med jämställdheten i projektprocessen?

17 jun 2022

Rickard Carstedt ny ordförande för Strukturfondsparterskapet Övre Norrland

Regeringen har utsett Rickard Carstedt (S) regionråd vid Region Västerbotten, till ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för programperioden 2021-2027. Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och beslutar vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden+ (ESF+).

15 jun 2022

Företags- och projektfinansiering håller öppet i sommar

En utlysning om projektmedel är öppen till och med den 24 augusti och vi finns på plats i sommar för att ta emot din förfrågan.

10 jun 2022

Region Västerbotten bjuder in till samtal om Hållbarhetsintegrering av projekt

Hållbarhetsintegrering av projekt -Det behöver inte vara så svårt!