Nyheter

13 okt 2022

Beslut om 68,5 miljoner till projekt för regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten beslutade idag att bevilja 68,5 miljoner kronor fördelat på 20 olika utvecklingsprojekt med verksamheter i Västerbotten. Projekten ska bidra till regional tillväxt och stärka länets attraktionskraft och framtidsförmåga.

11 okt 2022

Regional handlingsplan för Övre Norrland Socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027

Strukturfondspartnerskapet har tagit fram en regional handlingsplan som utgår från regionens förutsättningar.

10 okt 2022

Den andra ansökningsomgången till Interreg NPA 2021-2027 är nu öppen

Den andra utlysningen för huvudprojektansökningar är öppen från den 5:e oktober 2022 till den 5:e december 2022, Norra Periferi och Arktisprogrammets övervakningskommitté kommer att besluta om ansökningarna den 22:a mars 2022.