NYHETER 2023-06-29

Öppet hus dagar för ERUF ÖN och ESF+ ansökningar

Det finns möjlighet att diskutera ERUF ÖN och ESF+ projektidé

Work, Walls.io

ERUF ÖN ansökningar

Tillväxtverket bjuder in till öppet hus tillsammans med Region Norrbotten och Region Västerbotten digitalt eller fysiskt i Luleå 28 - 29 augusti och Umeå 30-31 augusti för att diskutera ERUF projektideer. Anmälan sker senast 11 augusti, inlämnande av tidig projektidé görs senast 15 augusti. Anmälan och inskickande av tidig projektidé görs via e-post till ovrenorrland@tillvaxtverket.se. Använd den mall för tidig projektidé som finns i Tillväxtverkets handbok Mall för tidig projektidé.

 

ESF+ ansökningar

ESF rådet bjuder in till tillfälle till information och projektdialoger inom ESF+ digitalt 16 - 17 augusti. Vill du prata projekt med ESF rådet så maila till ovrenorrland@esf.se. Om ni har frågor kontakta Mats Lejon: mats.lejon@esf.se /0920 – 384 85. Läs mer här - Infortmation och projektdialoger Övre Norrland 16 -17 augusti - Svenska ESF-rådet

Tillbaka till nyhetslistan