Regionala företagsstöd

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt mikro-, små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

För 2021 finns 57 miljoner att ansöka om för företagsstöd.

Aktuellt på grund av Coronapandemin!

Om ni har behov att förlänga investeringstiden, omfördela kostnader i beviljade stöd eller behöver fler tillfällen att ansöka om utbetalning från beviljad ansökan tveka inte att höra av er till er handläggare ska vi försöka hjälpa er med detta.

Hos Skatteverket finns Omställningsstöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning. Läs mer här

Hos Länsstyrelsen finns Omsättningsstöd till enskilda firmor vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin. Läs mer här

OBS! Region Västerbotten har inget med dessa stöd att göra och kan inte svara på frågor kring dem, utan frågor måste ställas till respektive organisation.

Just nu har Region Västerbotten inget speciellt stöd riktat mot Coronan.

Se även på din kommuns hemsida för mer information kring vad kommunen gör för att underlätta för företagare under Coronapandemin.

Här finns Tillväxtverkets information om stöd under utbrott av Coronapandemin: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19.html#Kopia1avInnehall 

Här finns mer information kring stöd till företag: https://www.regeringen.se/ 


Finansiering inom företagsstöd

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan.

 

Under rubriken Snabbguide till höger på sidan finns mer information kring varje stöd.

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten

De regionala företagsstöden delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 EU-logga

 

Sammanställning företagsstöd Region Västerbotten 2020