Regionala företagsstöd

Varje år får Region Västerbotten ett regionalt anslag av regeringen som ska användas till bland annat företagsstöd för att främja satsningar i företag och framför allt företag med färre än 250 anställda, s.k. mikro-, små- och medelstora företag (SMF). Stöden ska främja satsningar som leder till, eller skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt (ekologiskt, ekonomiskt, socialt). En tillväxt som inte sker på bekostnad av de resurser som är nödvändiga för en framtida utveckling och för att nästa generation människor ska ha en hållbar framtid. Ansökningar om stöd för satsningar som tydligt bidrar till hållbar tillväxt i regionen prioriteras därför särskilt.

För 2021 finns endast 57 miljoner att ansöka om för företagsstöd.

 

Aktuellt på grund av Coronapandemin!

Om ni har behov att förlänga investeringstiden, omfördela kostnader i tidigare beviljade stöd eller behöver fler tillfällen att ansöka om utbetalning, från beviljad ansökan tveka då inte att höra av er till er handläggare så ska vi försöka hjälpa er med detta.

Just nu har Region Västerbotten inget erbjudande om särskilt stöd för att motverka effekterna av Coronapandemin varför nya ansökningar inte kan göras.

 

Hos Skatteverket finns Omställningsstöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning. Läs mer här

Hos Länsstyrelsen finns Omsättningsstöd till enskilda firmor vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av Coronapandemin. Läs mer här

OBS! Region Västerbotten har inget med dessa stöd att göra och kan inte svara på frågor kring dem, utan frågor måste ställas till respektive organisation.

Se även på er kommuns hemsida för mer information kring vad kommunen gör för att underlätta för företagare under Coronapandemin.

Här finns Tillväxtverkets information om stöd under utbrott av Coronapandemin: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19.html#Kopia1avInnehall 

Här finns mer information kring stöd till företag: https://www.regeringen.se/ 


Finansiering inom företagsstöd

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. Region Västerbotten kan, för att främja en hållbar regional tillväxt, lämna företagsstöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier och marknadsföring. Vi kan även lämna företagsstöd till satsningar för nya innovativa produkter och tjänster. Beslut om stöden baseras på den information ni skickar in när ni gör er ansökan.

Då vi bedömer att förutsättningarna för tillväxt är bättre hos företag, som bedriver verksamhet med en viss omfattning, har vi valt att inte lämna stöd till verksamheter som bedrivs vid sidan av en annan anställning eller i för låg omfattning. Ni som söker företagsstöd, ska därför bedriva verksamhet med en sysselsättning som motsvarar en normal heltid (undantag finns gällande innovationsstöden). Driver ni ett nystartat företag (max två år gammalt) kan ni ändå söka företagsstöd (Mikrostöd) förutsatt att verksamheten ägnas minst 50% av en normal heltidsanställning, samt att det finns en tydlig plan att sysselsättningen utökas till att omfatta en heltid.

Mer information om våra stöderbjudanden hittar du under rubriken Snabbguide.

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten

De regionala företagsstöden delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 EU-logga

 

Sammanställning företagsstöd Region Västerbotten 2020