Bilagor och intyg

Här finns ett antal mallar och dokument till nya ansökningar om företagsstöd eller begäran om utbetalning som görs via www.minansokan.se. Även hjälpdokument för jämställdhetsplan- eller lönekartläggning etc finns i listan nedan.