Inför utbetalning av beviljat stöd

Ansökan om utbetalning görs i efterskott när kostnaderna har betalts.

Ansökan om utbetalning görs via e-tjänsten (www.minansokan.se ). Vi rekommenderar alltid att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Glöm inte att alltid skicka med/ladda upp följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

  1. Ifylld verifikatförteckning (Mall finns här)
  2. Kopia på aktuella fakturor.
  3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).
  4. Slutrapport (om ni blivit beviljad Innovationsstöd)

När du har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till en kontrollant innan utbetalningen kan göras.

Tänk på att stöd inte lämnas för moms!

Ifall stödet även omfattar uttag av säkerheter kommer företaget Sarus Consulting AB, som hanterar länsstyrelsens säkerheter, att skicka aktuella säkerhetshandlingar till din bank för underskrift av dig. Kontakta därför din bank och ordna med underskrifter på utsända handlingar så snart som möjligt efter du fått epost om att kontrollanten godkänt din ansökan om utbetalning. Utbetalning av stödet kommer inte ske innan dess.

Stöd upp till 500 000 kr sköts av de kommunala kontrollanterna. De kommunala kontrollanternas tjänst är kostnadsfri.

Stöd över 500 000 kr sköts av Tillväxtverkets kontrollanter och är förknippade med kostnader som betalas av företaget.