Konsultexempel aktiva åtgärder mot diskriminering

På denna sida samlar vi de konsulter som vi känner till, och som själva vill finnas tillgängliga på listan, som arbetar med och kan ta sig an uppdrag kopplade till aktiva åtgärder mot diskriminering. Du som företagare är inte tvingad att använda någon av dessa, ni väljer helt själv vilken konsult ni vill nytta för stöd till aktiva åtgärder. Listan är ett stöd för att finna rätt kompetens.

Arbetar du och ditt företag med just frågor kopplade till aktiva åtgärder mot diskriminering och vill finnas med på denna lista? kontakta i så fall Tobias Bergström på Tel. 070-557 57 31.

 

ACT NOW psykologi & utbildning AB

Kontaktperson: Sandra Lindström leg. psykolog, organisationskonsult och föreläsare 

Kontaktuppgifter (telefon och epost): 070-529 52 14 sandra@actnowpsykologi.se

Erbjuder moderna och kunskapsbaserade utbildningar inom området arbetsmiljö, organisation och ledarskap. Genom att kombinera sin roll som kliniskt verksam psykolog med strukturella perspektiv har Sandra en unik kompetens inom området jämställdhet. Fokusområden: Jämställda & inkluderande arbetsmiljöer, aktiva åtgärder, policys & rutiner. Kartläggningar & utredning av arbetsmiljöförhållanden. Förändringsprocesser & organisationsutveckling. Handledning & chefsstöd. Konflikter och kränkande särbehandling. Sexuella trakasserier och diskriminering. 

Ample HB

Kontaktperson: Dan Humble

Kontaktuppgifter: Tel.070-675 02 37, dan.humble@telia.com

Med fokus på organisationsutveckling, varumärken och framgång. Försöker med ett marknadsorienterat synsätt öka förståelsen som följer på insikt och analys av verksamheten. Har bred erfarenhet från strategiskt – och ledande arbete i olika verksamheter. Med reflektion och analys av värdegrund (jämställdhet, jämlikhet och mångfald) stärker externa krav (lag) på aktiva åtgärder egen utveckling på sikt.

Anna Delsol AB

Kontaktperson: Anna Delsol

Kontaktuppgifter: info@annadelsol.com, www.annadelsol.com, 073-689 58 17

Vi stödjer er i hela processen med att undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera ert arbete med aktiva åtgärder. Vi hjälper er att formulera mål och ger er konkreta metoder och verktyg som ger resultat. Vår konsult har 20 års erfarenhet av arbetet mot diskriminering och har bl.a. arbetat 5 år på Diskrimineringsombudsmannen.

Fabrik 5

Kontaktperson: Irja Berntson

Kontaktuppgifter: 0733-44 50 62, irja@fabrik5.se, www.fabrik5.se

Fabrik 5 hjälper företag och organisationer med kompetensutveckling för att skapa mer jämställda och jämlika arbetsplatser. Med utgångspunkt i lagstiftning kring arbetsmiljö och diskriminering skapas skräddarsydda utbildningar och föreläsningar för just era behov. Fabrik 5 och jämlikhetskonsult Irja Berntson har lång erfarenhet av normkritisk utbildning, samt spetskompetens inom kommunikation.

Firma Dennis Kullman

Kontaktperson: Dennis Kullman

Kontaktuppgifter: denkullman@gmail.com, 073-517 33 33

Kort text:
Jag är jurist och har arbetat med jämställdhet och mångfald de senaste 20 åren, som anställd och som konsult. Jag började arbeta på JämO med att granska planer och utbilda företag och myndigheter i arbetet med aktiva åtgärder. Jag vet vad som krävs för att komma igång med och upprätthålla ett långsiktigt arbete som gynnar företaget och dessutom lever upp till lagens krav.

KLYO

Kontaktperson: Jane Magnusson

Kontaktuppgifter:Tel. 070-580 48 52 Mail: jane@klyo.se

Klyo AB erbjuda sökande företag stöttning i frågor som rör t.ex. jämställdhetsintegrering, jämställdhet, genus, tillgänglighet- och icke-diskriminering. Vi kan t.ex. hjälpa företag med kartläggning, analys och identifiering av utvecklingsområden för att motverka diskriminering.

Larsen Hälsokompetens AB

Kontaktperson:Jorunn Larsen 

Kontaktuppgifter:Tel: 0730-441990 Mail: jorunn@larsenhk.se

Som specialistresurs inom arbetsmiljö och hälsa hjälper vi företag att utveckla personal- och  arbetsmiljöfrågor utifrån deras unika behov. Genom hög kompetens, lång erfarenhet i branschen, stort engagemang och lyhördhet erbjuds företag chefsstöd, handledning och utbildningar. Några av utbildningarna, som ger kunskap och konkreta tips hur det kan hanteras och förebyggas på arbetet, är: Kränkande särbehandling, Diskriminering, Sexuella trakasserier, Hot och våld, Konflikthantering.

 

Vkna jämställdhet- och organisationsutveckling AB

 

Kontaktperson: Johanna Engström

Kontaktuppgifter: johanna@vkna.se 072-540 65 74

Vkna i Umeå har mångårig erfarenhet av arbete med jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Genom våra beprövade metoder i Aktiva Åtgärder säkerställer vi att er arbetsplats får de kunskaper ni behöver för att följa rådande diskrimineringslagstiftning. Vårt team stöttar er i varje steg; vi undersöker, analyserar, jobbar med åtgärder och följer upp. Vknas metodguide i Aktiva Åtgärder ger er allt ni behöver för att genomföra arbetet på egen hand kommande år.