Snabbguide

 

Klicka på rubrikerna i högra kolumnen för att läsa mer om stödet samt hur du ansöker om det.

 

Starthjälp/Mikrostöd kan lämnas med 50 % där de godkända kostnaderna uppgår till minst 40.000 kr och högst 60.000 kronor. Stödet kan bara lämnas en gång och är avsett för nystartade företag (max 2 år gammalt)

Läs mer här:

Omställningscheck: På grund av den pågående Coronapandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag, med max 9 anställda, som drabbats extra hårt av Coronapandemin att genomföra omställningsinsatser som krävs för att bemöta krisen.

Läs mer här:

På grund av den pågående Coronapandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag inom besöksnäringen som drabbats extra hårt av Coronapandemin med en minskad av omsättning med minst 30 %.

Läs mer här:

 

 

På grund av den pågående Coronapandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag inom detaljhandeln i kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Vindeln, som drabbats extra hårt av corona-pandemin med en minskad omsättning med minst 30 %.

Läs mer här:

 

Särskilt Investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS) är ett stöd för små och medelstora företag till både "hårda" och "mjuka" investeringar. Stödet kan maximalt uppgå till 25-50% av investeringskostnaden beroende på var i länet investeringen görs.

Läs mer här

 

Arbete som främjar jämställdhet i hela länet kan stödjas. De kostnader som beviljas i Jämställdhetschecken är enbart konsultkostnader och kan uppgå till 75% i stöd, max 150.000 kr.

Läs mer här:

Tillväxtcheck kan lämnas till företag med max 9 anställda i hela länet som ägs och drivs av kvinnor samt kvinnor eller män födda utanför Norden och som bott i Sverige i max 10 års tid. 

Läs mer här:

 

Regionalt investeringsstöd (RIS) kan lämnas om företag planerar större investeringar på minst 2 miljoner kr men max 25 miljoner kr. Stöd kan maximalt uppgå till 10–35% av investeringskostnader för byggnader, maskiner och inventarier.

Läs mer här:

Innovationscheck kan beviljas med högst 50% av godkända kostnader och max 50.000 kr. Av totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50%, max 275 kr/tim och ska dokumenteras väl, exempelvis i form av dagbok.

 Läs mer här:

Innovationsbidrag kan lämnas till små och medelstora företag, med en unik innovativ idé, där den sökande har en målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande. Bidrag kan lämnas med högst 45% av godkända kostnader, max 1,2 miljoner kr. Av totala kostnader får eget arbete uppgå till högst 50 % max 275 kr/tim och ska alltid kunna styrkas med kopia av lönespecifikation el. dyl. som visar att lönen är utbetald när ansökan om utbetalning av bidraget görs.

Läs mer här:

Regionala företagsstöd kan lämna stöd till kommersiell service som: 

  • Särskilt driftstöd till drift av butiker i särskilt utsatta lägen.
  • Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem där grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest.
  • Hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar varuhemsändning av dagligvaror till hushåll, kan få statligt bidrag för delar av sina kostnader.
  • Investeringsbidrag 

Läs mer här:

 

Tillväxtverket har tex Regionalt investeringsstöd för företag som behöver investera mer än 25 miljoner kronor. Samt Transportbidrag som utjämnar kostnadsnackdelar som företag i de fyra nordligaste länen har.

Mer information finns hos Tillväxtverket där även ansökan görs.

Länsstyrelsen i Västerbotten ansvarar för ett antal olika stöd som är möjlig att ansöka via dem.   

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida