Stöd till kommersiell service

Syftet med stöden till kommersiell service är att upprätthålla vardagsservice i serviceglesa områden och består av driftstöd- och servicebidrag.

Det som tidigare hette investeringsbidrag och kan ges till företag, föreningar, regioner, myndigheter och andra organisationer handläggs numera inom Landsbygdsprogrammet

Det som fortfarande handläggs av de regionala företagsstöden är idag särskilt driftstöd till butiker och servicebidrag som kan lämnas till dagligvarubutiker och i vissa fall drivmedelsanläggningar i serviceglesa områden. För att undvika utslagning och snedvridning av konkurrensen ska butiken ligga minst 10 km från närmsta alternativa butik och för mackar minst 20 km. Stöd kan även ges till företagare som har en varubuss och åker runt och säljer dagligvaror.

Dessutom handläggs Hemsändningsbidrag som kommuner kan ansöka om av de regionala företagsstöden.

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps.