Mallar och dokument

På den här sidan hittar du dokument och mallar som beskrivs på vår webbplats.

 

Regional utvecklingsstrategi och finansieringsagenda

Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030 - strategin visar hur vi tillsammans i länet ska arbeta för en hållbar utveckling

Agenda hållbar regional finansiering.pdf - agendan anger Region Västerbottens styrning av den regionala finansieringen för att investera i hållbar regional utveckling i länet

 

Jämställdhet i projekt

Matris jämställdhet - hur jämställdhetsperspektiv kan passa in i en ansökan

Vill du veta mer om varför jämställdhet är viktigt för hållbar regional utveckling? Se filmen nedan!

 

Dokument som hjälpmedel vid ansökningar om projektmedel samt utbetalningar av projektmedel: 

Allmänna villkor för projektmedel - information om villkor för utbetalningar, lägesrapportering, ändringsbeslut etc.

Projektidémall Region Västerbotten - kontakta oss alltid för att diskutera din projektidé och projektbudget innan ansökan skickas in

Mall för riskanalys - riskanalys skickas in i samband med ansökan om projektmedel

Mall för missiv - för underskrift av behörig person att representera er organisation

SCB:s CFAR-sök (arbetsställenummer) - hitta ditt arbetsställenr hos SCB

Mall för medfinansieringsintyg - intyg för att styrka medfinansiering från andra organisationer

Omräkningsmall EURO-SEK  - Omräkningsmall för internatinella projekt vid ansökan om utbetalning

EU-kommissionens sida för växelkurser - växelkurser för internationella projekt

 

Mer information om utbetalningar samt fler dokument och mallar som hjälpmedel vid ansökningar om utbetalningar finns på sidan om utbetalningar av projektmedel.