Mallar och dokument

På den här sidan hittar du dokument och mallar som beskrivs på vår webbplats.

Dokument som hjälpmedel vid nya ansökningar om projektmedel:

 

Projekthandbok - råd och rön kring ansökan om projektmedel

Matris jämställdhet - hur jämställdhetsperspektiv kan passa in i en ansökan

Allmänna villkor för projektmedel - bra info om villkor för utbetalningar etc.

Mall för riskanalys

Mall för missiv - för underskrift av behörig person att representera er organisation

 

Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030 (Vår s.k. "RUS")

Agenda hållbar regional finansiering.pdf

SCB:s CFAR-sök (arbetsställenummer) - hitta ditt arbetsställenr hos SCB

Mall för medfinansieringsintyg

Omräkningsmall EURO-SEK

EU-kommissionens sida för växelkurser - växelkurser för internationella projekt

 

Dokument och mallar som hjälpmedel vid ansökningar om utbetalningar finns vid informationssidan om utbetalningar av projektmedel.