Kommunala Serviceplaner

De flesta av kommunerna i Västerbotten har under 2018 – 2020 tagit fram lokala, kommunala serviceplaner. Dessa är framtagna i samarbete med Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten men de är samtliga utformade av och utefter respektive kommuns möjligheter och förutsättningar gällande den egna kommersiella servicen. De kommunala serviceplanerna ligger till god grund för den kommande och uppdaterade regionala serviceprogrammet.

Thomas Jonsson Strateg företagsstöd - Storuman, Sorsele, Vännäs samt KS, SEM 7 juli -10 aug
E-post
thomas.jonsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 83