Förlängt datum för ansökan till tävling i projekt inom Norra Periferin och Arktis

Programmet för Norra Periferin och Arktis utlyser nu sin tredje tävling i projekt, detta efter sitt beslutsmöte i Sundsvall där 6 olika projekt beviljades medel.

Projekttävling - Arctic Project Awards 2019

För tredje gången utlyser sekretariatet för "Northern Periphery and Arctic Programme" en tävling i projekt. Priset som delas ut till vinnarna ska belysa goda projekt som fokuserar på ämnen av särskild relevans för det arktiska området.

Tävlingen är öppen för projekt som finansieras av NPA, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord, Kolarctic CBC och Karelia CBC-program. Senaste ansökningsdatum inom ramen för tävlingen är 10 maj 2019 (OBS! Förlängt ansökningsdatum från tidigare 26 april). Läs mer här: http://www.interreg-npa.eu/news/the-arctic-project-awards-2019-are-launched/.

Läs mer om det förlängda ansökningsdatumet här: http://www.interreg-npa.eu/news/new-deadline-for-the-arctic-project-awards/.

Utfall från senaste ansökningsomgången

Den 13-14 mars hade Övervakningskommittén för NPA 2014-2020 beslutsmöte i Sundsvall för de 25 ansökningar som programmet tagit emot i sin sjätte ansökningsomgång. 6 projekt av de 25 ansökningarna beviljades.

Läs mer här: http://www.interreg-npa.eu/news/sixth-call-project-decisions/

Tillbaka till nyhetslistan