NYHETER 2023-06-02

Sex stycken förberedande projekt godkända inom Norra Periferi och Arktisprogrammet

Övervakningskommittén för Interreg NPA 2021-2027-programmet har godkänt 6 stycken nya förberedande projekt.

Syftet med förberedande projekt inom Norra Periferi och Arktisprogrammet är att utveckla projektidéer i en mer specifik och fokuserad riktning, att undersöka behovet av projektresultat bland slutanvändare och intressenter och att bygga upp transnationella partnerskap. Detta innebär att förberedande projekt helst avslutas med att en huvudprojektansökan presenteras före slutdatumet för en utlysning av huvudprojektförslag.

Ytterligare information om de godkända projekten finns här:

https://www.interreg-npa.eu/news/six-new-preparatory-projects-approved/

Tillbaka till nyhetslistan