NYHETER 2023-02-15

Stöd i hållbarhetsintegrering av utvecklingsprojekt

Behöver ni stöd i hållbarhetsintegrering av ert utvecklingsprojekt?

Har ni sökt eller planerar att söka projektstöd hos Region Västerbotten? Har ni frågor kring hållbarhetsintegrering av projektet, hur de olika hållbarhetsdimensionerna spelar in i det egna projektet eller var målkonflikter kan uppstå?

Då kan ni ta del av individuellt stöd och rådgivning i hållbarhetsintegrering av ert projekt som Region Västerbotten erbjuder via ESAM – konsulter för hållbar utveckling.  

Ni kan få stöd i tänket kring hållbarhetsintegrering av just er projektidé vid en tidpunkt som ni själva kommer överens om med ESAM. Stödet innebär samtal utifrån era förutsättningar, skrivandet av ansökan står ni själva för. Erbjudandet gäller under perioden 13 februari - 30 mars 2023, men tiderna är begränsade. Först till kvarn gäller. Insatsen ska bidra till att uppnå hållbarhetsmålen i den regionala utvecklingsstrategin samt Agenda för hållbar regional finansiering och  genomförs inom ramen för det nationella uppdraget Vägar till hållbar utveckling. Uppdraget finansieras av Tillväxverket och Region Västerbotten.

För att komma överens om upplägg och tid för rådgivning hör ni av er Ebba Almqvist på ESAM, hon hjälper er vidare:

Ebba Almqvist - ESAM

E-post: Ebba.almqvist@esam.se

Mobil: 070-292 59 39

Uppdraget Vägar till hållbar utveckling finansieras av Tillväxverket och Region Västerbotten.

Tillbaka till nyhetslistan