NYHETER 2020-04-15

Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag med max nio (Mikroföretag) anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin att genomföra omställningsinsatser som krävs för att bemöta krisen. Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för denna tillfälliga stödform som är sökbar tom 2020-09-30. Detta tillfälliga stöd kan lämnas med upp till 100% av godkända kostnader, i hela Västerbotten. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. I vår bedömning kommer vi prioritera företag i inlandet och företag inom besöks- och turistnäringen. Företag som verkar i en bransch på en ort med andra företag inom samma bransch kan inte räkna med att få stöd särskilt inte i större orter.

De kostnader som kan beviljas stöd till i Omställningschecken är "mjuka kostnader" samt även lönekostnader i samband med andra kostnader.


Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:
 · Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 · Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
 · Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
 · Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 · Lönekostnader (som ej omfattas av andra stöd) för personal som jobbar med omställningsåtgärder (Enskilda firmor kan ej söka för lönekostnader för sin egen tid, dock för anställd personal)


Kostnadsunderlaget måste innehålla minst 40 000 kr i externa kostnader och resterande kostnader kan vara lönekostnader som ersätts med en schablonkostnad på 150 kr/timme. Lönekostnader får endast tas upp om de inte omfattas av andra stödåtgärder och betalas ut mot tidsredovisning där det framgår på vilket sätt personen/personerna har arbetat med omställningsarbetet.

För att se om du kan söka och hur du söker, läs mer här

Tillbaka till nyhetslistan