NYHETER 2021-06-11

Fler kan nu boka tid för vaccination

Från och med fredag eftermiddag kan ännu fler boka tid för vaccination mot covid-19 i Västerbotten. Nu har tidbokningen öppnat för personer födda mellan 1972 och 1976. I slutet av nästa vecka planeras även inför att personer födda mellan 1977 och 1981 ska kunna boka tid.

Nu kan personer födda mellan 1972 och 1976 boka tid för vaccination. Foto: Klas Sjöberg

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Din vaccination kan rädda liv. Nu kan du som är född mellan 1972 och 1976 boka tid för gratis vaccination. 

– Nu har vi öppnat tidbokningen för ännu fler! Du kan boka tid digitalt på central vaccinationsmottagning i Umeå via 1177.se och på central vaccinationsmottagning i Skellefteå via Vaccina. Vaccinationer utförs i hela Västerbottens län och görs också på länets hälsocentraler som också bokas via 1177.se, berättar Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.  

Vaccin räddar liv 

Vaccin mot covid-19 ges i två doser. Dos två får man sju veckor efter den första, på samma vaccinationsmottagning eller hälsocentral. Den tiden bokas av vårdpersonal på plats när man får sin första dos. Tiden för dos två är endast ombokningsbar vid sjukdom och man behöver då ringa en hälsocentral.  

– Kan du inte komma om sju veckor måste du boka om din första vaccinationstid. Låt inte dina semesterplaner stå i vägen för din vaccination, säger Ronny Lestander.   

Region Västerbotten har upplevt att privatpersoner försöker förhandla om tiden för dos två eller resonera kring att komma vid ett annat tillfälle. Vaccinet reserveras vid första dosen för dos två därför är det oerhört viktigt att boka om första dosen om man inte kan komma på sitt andra vaccinationstillfälle. 

Tidbokning för yngre  

För att boka tid för vaccination mot covid-19 går du in på 1177.se eller genom att ringa valfri hälsocentral, det behöver inte vara samma som du är listad på.  

– När tidbokningen nu öppnat på 1177.se för personer födda 1976 och tidigare, är det inte möjligt för yngre som har ökad risk att bli svårt sjuka i covid-19 eller som är vårdpersonal att boka genom att logga in på 1177.se. Dessa behöver i stället ringa till en hälsocentral för att boka tid, säger Ronny Lestander. 

Samma sak gäller gravida som är födda efter 1976 och vill boka tid för vaccination. 

– Ring en hälsocentral och boka tid, du är en prioriterad grupp och vi ser gärna att ni bokar tid om ni är gravida efter vecka 13, förtydligar Ronny Lestander. 

Västerbottningar som i höst ska studera utomlands på universitetsnivå och måste befinna sig på plats vid terminsstart i ett land där vaccinationsintyg krävs prioriteras nu också för vaccinering. Dessa personer måste inför vaccination visa upp ett intyg på att ansökan beviljats på en skola i ett land som kräver vaccinering. Dessa personer kan boka tid via 1177.se om man är född innan 1976 eller genom att ringa till hälsocentral om man är yngre. 

Vaccina i Skellefteå 

Torsdag och fredag denna vecka har en extern utförare vaccinerat dos ett på Folkets park i Skellefteå. Vaccinering på Skellefteå Kraft Arena fortsätter till och med vecka 29 med fokus på dos två. 

– Nu ska alla Skelleftebor som vill boka tid på central vaccinationsmottagning på Folkets park boka via Vaccina, all information finns som tidigare på 1177.se. Vi har fått en del indicier på att det har varit svårt att hitta information eller att det upplevts som att tiderna är slut. Vi har under veckan utvecklat informationen så att alla ska känna sig trygga i sin bokningsprocess, säger Ronny Lestander. 

Vaccinationsförfarandet är väldigt likt upplägget på Skellefteå Kraft Arena och Region Västerbotten har ett nära samarbete och personal från vårdhygien är även nu inblandad i logistiken i den nya lokalen. 

I nuläget är det bestämt att Vaccina ska utföra vaccination i Skellefteå, Norsjö, Bjurholm, Vännäs, Nordmaling, Vindeln och Robertsfors. Information om när vaccineringen börjar på de olika orterna kommer när det är aktuellt. Vaccina är ett komplement till regionens vaccination som bedrivs bland annat på länets hälsocentraler. 

Tillbaka till nyhetslistan