Nyheter

30 jan 2019

Ny studie styrker att hälsosamtal förlänger livet

Ny forskning från Habo i södra Sverige visar att hälsosamtal ger lägre dödlighet. Tidigare studier från Västerbotten har gett liknande resultat.

28 jan 2019

Internationell konferens om fallprevention till Umeå

Den internationella konferensen EU Falls Festival firar femårsjubileum och kommer i år att äga rum i Umeå.

24 jan 2019

Västerbotten har lägst dödlighet i lungcancer

Västerbotten har lägst dödlighet i lungcancer i landet, det visar statistik från Socialstyrelsen.

22 jan 2019

Information om tobaksfri graviditet och tobaksfria barn översatt till åtta språk

Faktabladen ”Tobaksfri graviditet” och ”Tobaksfria barn” som bland annat innehåller information till föräldrar och blivande föräldrar om risker med tobak och vilken hjälp som finns för att sluta har översatts till åtta språk.

22 jan 2019

Hjälp för personal att prata passiv rökning med föräldrar

Nya materialet ”Skydda barn mot tobaksrök” kan användas av hälso- och vårdpersonal för diskussion och reflektion med föräldrar om passiv rökning.