Världens bästa hälsa – Hälsa 2020

Region Västerbotten har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Fyra personer som cyklar på en landsväg
Foto: Region Västerbotten

Lika viktigt som att bota och lindra sjukdomar är det att arbeta för att så få som möjligt ska drabbas av ohälsa. Därför antog regionen år 2000 visionen om världens bästa hälsa.

Folkhälsa är en beskrivning av hela befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge för så många som möjligt och att skillnaderna mellan de som har det sämst och bäst är små. Regionens folkhälsoarbete skapar förutsättningar för god och jämlik hälsa hos hela befolkningen.

Visionen Hälsa 2020 har en egen grafisk vinjett, eftersom den används av fler aktörer än Region Västerbotten.

Folkhälsopolitiskt program

Utifrån det folkhälsopolitiska programmet arbetar hela regionen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Målet är bästa möjliga hälsa och välfärd för befolkningen i hälso- och sjukvården, i arbetet med regional utveckling samt kultur och infrastruktur.

I det folkhälsopolitiska programmet kan du bland annat läsa mer om de tre övergripande strategierna: hälsoorientering av hälso- och sjukvården, prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar och befolkningsinriktat arbete.

Folkhälsopolitiskt program för Region Västerbotten 2015–2019

Nyhetsbrevet Hälsa på

Nyhetsbrevet Hälsa på, som skickas ut med e-post en gång i månaden, är för dig som vill veta mer om folkhälsoarbetet, för dig som jobbar med hälsa eller för dig som vill inspireras till en bättre hälsa.

Prenumerera på nyhetsbrevet Hälsa på

Hälsa 2020 på Facebook

Det finns en Facebook-sida för Hälsa 2020. Där finns aktuella nyheter, inspirerande tips och tävlingar, med mera.

Gilla Hälsa 2020 på Facebook

Redaktionen Hälsa 2020
E-post
halsa2020@regionvasterbotten.se
Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93