NYHETER 2022-05-13

Folktandvårdens innovationsarbete inspirerar på nationell konferens

Förra veckan deltog Maria Hägg, avdelningschef Idun innovationsklinik, och Freya Johansson, tandvårdsstrateg digitalisering, på konferensen Swedish Medtech Spring Summit 2022.

Där presenterades lärdomar från Iduns innovationsresa sedan starten 2018.

I fokus stod det pågående utvecklingsarbete med nya arbetssätt och en kommunikationsapp för medarbetarna som stöder teamtandvård och underlättat flödet runt patienten under behandling.

Sedan hösten 2021 pågår en spridning till Skellefteå City som tillsammans med Idun nu vidareutvecklar lösningen, med stöd av bland annat FOU-Innovation och Digitalisering och medicinsk teknik samt finansiering från Vinnova.

Projektet har också lockat samarbete med Microsoft i syfte att utforska hur deras teknik kan användas i svensk hälso- och sjukvård.

På konferensen deltog även andra regioner, kommuner, statliga myndigheter, företag, patientföreträdare och politiker som alla visade stort intresse för arbetet i Västerbotten.

– Vi fick ett starkt gehör från publiken och kände oss stolta över att dela med oss av erfarenheter från det innovationsarbete som bedrivs av oss i Folktandvården Västerbotten, med alla utmaningar det innebär men också de möjligheter som uppstår när vi kraftsamlar och gemensamt lyckas åstadkomma något vi tror kan bli riktigt bra, säger Maria Hägg, avdelningschef Idun innovationsklinik.

Se Anna-Maria Stenlund Berggren berätta om innovationsresan i Folktandvården

Tillbaka till nyhetslistan