Stöd vid bygg- och fastighetsprojekt

Fastighetsområdets anvisningar innehåller krav som ska tillgodoses när vi planerar, projekterar och bygger lokaler i regionen. Anvisningarna riktar sig till våra leverantörer av konsulttjänster och entreprenader och ska ses som ett stöd och ett uttryck för egen ambitionsnivå förutom lagar och föreskrifter.

Anvisningarna kompletteras fortlöpande på denna sida. Det är viktigt att den som ska tillämpa dem arbetar efter aktuell version.

Fastighetsdokumentation

Kontaktperson

Peter Hamrin
090-785 22 74
Fdok@regionvasterbotten.se

Gränsdragningslista

I dessa dokument hittar du anvisningar om gränser mellan vad som ingår i fastighetsägarens ansvar att anskaffa och vad som är verksamhetens ansvar i samband med ett byggprojekt.

Skyltning

Här hittar du specifikationer över olika typer av skyltningar.

Dörrskyltar

 

Syftet med anvisningarna är att kvalitetssäkra projektering och byggande så att de lokaler som överlämnas till våra verksamheter ska vara så ändamålsenliga och felfria som möjligt. De ska vara producerade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, med stort hänsynstagande till miljöpåverkan, energiförbrukning och förvaltningseffektivitet. Frågor om anvisningarna ska ställas till aktuell projektledare. Avsteg får inte ske utan att de är godkända av projektledare och har dokumenterats.

En målsättning är att anvisningarna ständigt ska förbättras genom att återföra erfarenheter från alla parter i projektverksamheten. Alla som har ett uppdrag eller på något sätt deltar i produktionen av lokaler ska bidra med sina erfarenheter till att utveckla dessa anvisningar. Förslag på ändringar kan lämnas till projektledaren för det aktuella projektet, eller till den handläggare som finns angiven för respektive avsnitt.

Rickard Ågren Förvaltare (rumsbenämningar)
E-post
rickard.agren@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 18 59
Mobil
073-060 07 06
Gunilla Reinklou Byggprojektledare
E-post
gunilla.reinklou@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 76
Mobil
070-775 22 76