Tekniska anvisningar

Här finns anvisningar och uppgifter om kontaktpersoner på fastighetsområdet. Anvisningarna gäller arbetsmiljö, el och tele, energihushållning, gas, hus, ljud, mark, miljö och hållbarhet, styr- och övervakning, transport samt VVS.

Arbetsmiljö

Kontaktperson

Lukas Bergner
090-785 22 11
lukas.bergner@regionvasterbotten.se

Brand

Kontaktperson

Tobias Mårtensson
090-785 22 77
tobias.martensson@regionvasterbotten.se

El, tele

Kontaktperson

Gösta Olsson
090-785 10 66, 070-314 84 83
gosta.olsson@regionvasterbotten.se

Energihushållning

Kontaktperson

Maria Hammeryd
Telefon 070-627 05 08
E-post maria.hammeryd@regionvasterbotten.se

Gas

Kontaktperson

Petter Karlsson
070-654 39 00
petter.karlsson@regionvasterbotten.se

Hus

Kontaktperson

Tobias Mårtensson
090-785 22 77
tobias.martensson@regionvasterbotten.se

Ljud

Kontaktperson

Tobias Mårtensson
090-785 22 77
tobias.martensson@regionvasterbotten.se

Mark

Kontaktperson

Tobias Mårtensson
090-785 22 77
tobias.martensson@regionvasterbotten.se

Miljö och hållbarhet

Projekteringsanvisningar miljö och material, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionens omfattande arbete inom miljö och hållbarhet

Kontaktpersoner

Karin Modig
090-785 32 98, 070-246 19 86
karin.modig@regionvasterbotten.se

Malin Viklands
090-785 33 56, 070-674 52 34
malin.viklands@regionvasterbotten.se

Styr- och övervakning

Kontaktperson

Urban Jonasson
090-785 22 13
urban.jonasson@regionvasterbotten.se

Transport

Kontaktperson

Gösta Olsson
090-785 10 66, 070-314 84 83
gosta.olsson@regionvasterbotten.se

VVS

Kontaktperson

Jesper Burlin
072-235 75 73
jesper.burlin@regionvasterbotten.se

Malin Viklands Projektchef
E-post
Malin.Viklands@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 56