Skyddsutrustning och förbrukningsmaterial - Vill du hjälpa till?

Det är många som hör av sig till oss och vill hjälpa till på olika sätt. Det är vi mycket tacksamma för. Under rådande omständigheter har det uppstått behov för regionen att genomföra kompletterande inköp vid sidan av befintliga avtal.

Behovet av skyddsutrustningsprodukter och förbrukningsmaterial är enormt stort. Vi tar tacksamt emot hjälp från registrerade företag som kan leverera godkända artiklar som kan användas i vården. Vi tar också tacksamt emot hjälp från företag och privatpersoner som vill skänka skyddsutrustningsprodukter och förbrukningsmaterial eller andra gåvor.

Vill du sälja skyddsutrustningsprodukter och förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården?

upphandling@regionvasterbotten.se 

Vill du skänka skyddsutrustningsprodukter och förbrukningsmaterial eller andra gåvor till hälso- och sjukvården?

corona.donationer@regionvasterbotten.se