Coronavirus / covid-19

Hjälpmedel Västerbotten har likt övriga verksamheter i Sverige höjt säkerheten i hur vi bör tänka till följd av det nya coronaviruset. Nedan samlar vi alla våra covid-19-relaterade nyheter.

Denna sida uppdateras löpande,
senast den 7 september 2020.

 

Uppdatering 2020-09-07: 

Tyngdtäckerummen öppnas igen

Nu öppnar vi upp för utprovningar av tyngdtäcken igen. I Lycksele och Skellefteå öppnar vi 14 september. I Umeå öppnar vi för utprovning när vi flyttat tillbaka på Mariehemsvägen 14, vi beräknar att utprovningsrummet ska vara klart 5 oktober.

Under rubriken Tyngdtäcken och sömnproblen, på sortimentssidan för Kognitivt stöd, hittar du våra uppdaterade hygienrutiner för tyngtäckerummen. 

Du som förskrivare ansvarar för att hygienrutinerna följs och att de personer ni träffar vid utprovningstillfället är friska. 

 

Uppdatering 2020-07-15:

Förlängd stängning av utprovningsrum

Våra utprovningsrum för tyngdtäcken i Umeå, Skellefteå och Lycksele hålls stängda, minst till och med mitten på september 2020. Så fort det finns ändrade eller nya beslut, publiceras de på den här sidan.

Tack för din förståelse.

 

Uppdatering 2020-04-03:

Vid smittorisk: ange önskad kontakt webSesam

I dessa tider är det viktigt att du som förskrivare fyller i fältet Kontakta förskrivare i webSesam korrektFältet är till för att upplysa HMV:s personal om att det finns en smittorisk hos brukaren, och används främst när du lägger en hämtorder eller arbetsorderEn ansvarig person hos Hjälpmedel Västerbotten kontaktar dig sedan för att prata om brukarens situation och möjliga åtgärder enligt våra säkerhetsrutiner. 

Kom ihåg att lämna ett telefonnummer i formuläret som vi kan kontakta dig på. 

 

Uppdaterat 2020-03-31:

Vi stänger alla utprovningsrum för tyngdtäcken

För att minska risk för smittspridning stänger vi nu våra utprovningsrum för tyngdtäcken tills vidare, detta gäller både i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi har även gjort uppehåll för hemlån av tyngdtäcken.

Tack för visad förståelse.

 

Leveransförseningar

Vi vill göra er uppmärksamma på att leveransförseningar kan ske framöver.

Våra leverantörer har meddelat att de inte kan garantera samma leveranssäkerhet som de utlovat på grund av det pressade läget som spridningen av covid-19 har medfört.

Vi uppmanar er att returnera hjälpmedel så snart ni kan, så att vi har möjlighet att hålla ett bra rekonditioneringsflöde på särskilt efterfrågade produkter.

 

 

Uppdatering 2020-03-24:

Vi har hela tiden ett fokus på medarbetare, förskrivare och brukare. Därför vill vi agera utifrån vad vi anser är det bästa för alla parter och minimera en eventuell smittspridningsrisk. Som hjälpmedelsverksamhet med ett stort samhällsansvar så väljer vi nu att införa en del restriktioner.

Att helt sluta eller skjuta upp samtliga aktiviteter skulle kunna innebära långa väntetider i framtiden och känns därför inte som den bästa åtgärden i dagsläget. Det gäller i stället att tänka utifrån:

  • Vad är nödvändigt just nu?
  • Hur stor är smittorisken?
  • Kan aktiviteten utföras på ett alternativt sätt för ökad patientsäkerhet?
  • Ta ställning till vad konsekvensen blir av att skjuta upp det.
  • Begränsa antalet deltagare vid utprovningsstöd och vid hembesök – tänk till om deltagande på länk kan vara möjligt i stället.

Vi uppmanar därför till avstämning och samarbete mellan förskrivare och HMV-personal för att hantera de aktiviteter och tjänster som ska utföras så att de kan utföras på ett så patientsäkert sätt som möjligt.

Hjälpmedel Västerbotten följer de rekommendationer som kommer från Region Västerbotten, 1177.se, Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se för att minimera smittspridning och följa utvecklingen för behov av ytterligare åtgärder som rör vår verksamhet.

 

Nedan beskriver vi vad som gäller tills nya direktiv kommer ut.

 

Förebyggande underhåll

Under en tid kommer vi inte att utföra förebyggande underhåll på lyftar och sängar utanför våra lokaler.

 

Reparation och anpassning

Dessa aktiviteter kommer att utföras som vanligt och med samma bedömningsgrunder som ovan.

 

Hembesök vid utprovning

Samma dag som besöket är inbokat önskar vi att du som förskrivare säkerställer med patienten att alla är friska och fria från symtom som är vanligt vid förkylning eller influensa och återkopplar till HMV-personalen som ska delta om det ska ställas in. Personal inom HMV ansvarar för att förmedla om vi inte har möjlighet att delta eller kunna genomföra utprovningen på grund av smittspridning. I övrigt samma bedömningsgrunder som ovan.

 

Hämtning/lämning av hjälpmedel i privat hem

Vid hämtning av hjälpmedel i hemmet är det bra om dessa ställs så nära ytterdörren som möjligt alternativt utomhus i carport eller på bro med tak. Hjälpmedlen lämnas där vid överenskommen hämtningstid. Alla hjälpmedel som lämnas åter till Hjälpmedel västerbotten ska alltid vara väl rengjorda innan återlämning.

 

Återlämning av hjälpmedel från boenden

Hjälpmedel ska alltid vara väl rendgjorda innan återlämning.

 

Patienter som är oroliga inför besök

Om din patient är orolig eller rädd för att komma till HMV, diskutera alternativa lösningar, till exempel om tjänsten kan genomföras med hjälp av digital teknik.

 

Till förskrivare på Norrlands universitetssjukhus

Vi kommer inte att låna ut hjälpmedel via varukorgen i webSesam längre, då spårbarheten försvinner i denna funktion. Det innebär att det som läggs i varukorgen kommer att registreras varje dag och därmed debiteras kunden. Vi kommer att ändra öppettiderna till klockan 9–11 och 13–15 från och med onsdag den 18 mars 2020.

 

Övrigt

Bevaka den här sidan för information om ytterligare åtgärder som kan bli aktuella att genomföra.