Uppehåll för hemlån av tyngdtäcken

För att minska risken för smittspridning av covid-19, har HMV tillfälligt pausat möjligheten att låna hem tyngdtäcken.

Tyngdtäcken får inte lånas hem vid mycket hög risk för smittspridning av corona-viruset.
Foto: Frauke Molander