Privathyra

Privathyra av hjälpmedel är till för de som är på besök någonstans i Västerbotten en kortare period och som är i behov av hjälpmedel under sin vistelse. Tjänsten är därmed inte att betrakta som hälso- och sjukvårdande behandling, och är inte tänkt för boende i Västerbotten som behöver hjälpmedel efter en sjukvårdsinsats.

Att hyra hjälpmedel

Du kan hyra vissa hjälpmedel från Hjälpmedel Västerbotten. Anmäl behovet av hyra till oss minst en vecka i förväg.  Hyrestiden är begränsad till 14 dagar.

 

Prislista inkl. moms

Ny information kommer snart

Återlämning av hyrt hjälpmedel

Ett hyrt hjälpmedel ska du återlämna till Hjälpmedel Västerbotten när hyrestiden har gått ut. Det ska vara väl rengjort och i gott skick.Om du lämnar tillbaka ett hjälpmedel som är skadat eller inte rengjort, kan du behöva betala kostnaden för att vi ska laga eller rengöra det. Om ett hjälpmedel har försvunnit, kan du behöva betala för ett motsvarande nytt hjälpmedel.

Vart vänder jag mig för att få ett hjälpmedel förskrivet?

För att få ett hjälpmedel förskrivet utifrån medicinska skäl behöver du träffa en förskrivare. Hon eller han utreder och bedömer ditt behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vilket hjälpmedel du behöver.

Förskrivare hittar du ofta vid olika kliniker, på hälsocentraler eller i kommunen där du bor. Ofta är det en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel, men det kan även vara någon annan yrkeskategori.

Vad kostar det?

Ett förskrivet hjälpmedel är vanligtvis ett kostnadsfritt lån. För vissa produkter betalar du en avgift. Förskrivaren kan upplysa dig om vad som gäller.

En del enklare hjälpmedel kan du själv köpa i olika hjälpmedels- eller webbutiker.

Läs mer om hjälpmedel hos 1177

Se ett avtal för privathyra här 

Information om privathyrda hjälpmedel

Ny information kommer snart.