Laboratoriemedicinska rådet

Laboratoriemedicinska rådet, LM-rådet, är en grupp inom Region Västerbotten som ska kvalitetssäkra och utveckla det patientnära laborerandet till en för verksamheten optimal nivå.

Rådet beslutar om utbudet av patientnära analyser och kvalitetsmål för patientnära analyser i både sluten och öppen vård. De sköter därför alla kontakter med diagnostikaindustrin samt beslutar om utprovning och inköp av patientnära analysutrustning.

Laboratoriemedicinska rådet

Ordförande Kjell Grankvist, Klinisk kemi
Urban Kumlin, Klinisk mikrobiologi (virologi)
Mats Sellin, Klinisk mikrobiologi (bakteriologi)
Ove Berglund, primärvården
Peter Berggren, primärvården
MT-ingenjör
Laboratorieinstruktörer

Mer om Laboratoriemedicinska rådet

Laboratoriemedicinska rådets minnesanteckningar

Här finner du Laboratoriemedicinska rådets minnesanteckningar från det senaste mötet samt från tidigare år.

2014