HbA1c DCA Vantage

DCA Vantage™ är instrument för bestämning av HbA1c och Mikroalbumin man får även automatisk beräkning av u-albumin/kreatininkvoten.
DCA Vantage™ HbA1c är idag kalibrerad och spårbar mot IFCC med resultat i mmol/L

HbA1c: Specifik monoklonal antikropp till HbA1c.
Resultat visas som graf på skärmen och kan följas under en längre tidsperiod. Pekskärmen gör arbetet lätt och smidigt. Det finns inbyggd skrivare i insrumentet. Med streckkodsläsare tillkopplad kan man läsa patient-ID. Blodmängd vid analys av HbA1c är 1 µL.

Mätområde: 16 – 130 mmol/mol HbA1c
Förpackningsstorlek: 10 tester/ förpackning
Internkontroll: DCA Systems Normal 2 x 0,25 ml, DCA Systems Abnormal 2 x 0,25 ml. 

Arbetsdokument