Lokal behandling av allergisk konjunktivit

Perorala antihistaminer (se ovan) kan ha god effekt vid lätt till måttligt svår allergisk konjunktivit. Vid otillräcklig effekt eller där ögonsymtom före­kommer som enda allergimanifestation ges lokalbehandling med ögondroppar, som har mast­cellsstabiliserande- och/eller antihistamin effekt.

Ögondroppar utan konserveringsmedel passar för kontaktlinsbärare. Natriumkromoglikat är ett mastcellsstabiliserande preparat som finns utan konserveringsmedel både i endospipetter och i flaska.

Av antihistaminer för lokalt bruk (ögondroppar) innehåller emedastin ej konserveringsmedel och rekommenderas därför till kontaktlinsbärare. Levokabastin är receptfri och har ingen åldersgräns men innehåller konserveringsmedel.

Mastcellsstabiliserande preparat och antihistaminer kan kombine­ras vid svår allergi.

Mastcellsstabiliserande

natriumkromoglikat

dr, endospipett

t.ex. Lecrolyn

 

dr, flaska

Lecrolyn Sine° ingen åldersgräns

 Antihistaminer

emedastin

Emadine från 3 år

levokabastin

Livostin° ingen åldersgräns

Antihistamin + mastcellsstabiliserande

olopatadin

Opatanol från 3 år

Vid svåra allergiska besvär kan allergenspecifik immunterapi bli aktuell.

* utbytbart 
° receptfritt