Anafylaxi

Snabb behandling vid misstänkt anafylaxi är nödvändigt! Symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan krävs för diagnosen anafylaxi. För gradering av anafylaxin se SFFA Anafylaxidokument. Undvik förväxling med vagal reaktion (bradycardi) och hyperventilationsepisoder (oftast tonåringar, uttalad lufthunger i frånvaro av obstruktivitet)!

Hos barn är vanligen obstruktivitet dominerande symptom vid allvarliga anafylaktiska reaktioner. Låt obstruktiv patient sitta, lägg annars ner barnet!

OBS! Adrenalin är avgörande behandling vid anafylaxi -ge omedelbart adrenalin i.m. (Emerade) 150ug upp till 20 kg, 300 ug 20-60 kg (över ca 5 år) och 500 ug över 60 kg. Vid restproblematik för Emerade rekommenderas Jext eller EpiPen som finns i styrkorna 150 µg och 300 µg. Vid bronkobstruktion ge bronkvidgande inhalation. Ge maximal syrgas. Vid hypotension eller allmänpåverkan ge Ringer-Acetat eller NaCl 9mg/ml, 20ml/kg så snabbt det går. Upprepa vid behov. Ge också antihistamin och kortison.

Flödeskarta