Medel vid blödningsrubbning

Rikliga men regelbundna menstruationer behandlas med tranexamsyra i hög dos, vilket finns receptfritt i mindre förpackning. Viss blödningsreduktion kan också fås av NSAID-preparat. Hormonspiral är en utmärkt be­handling av menorragi men kan fungera sämre vid samtidigt myom. Kombinerade p-piller med gestagen profil och Qlaira®, reducerar effektivt blödningsmängden.

Vid oregelbundna menstruationer som beror på anovulation används cyklisk gestagenbehandling, 10 dagar varje månad, för att reglera blödningsmönstret.

Riklig menstruation

tranexamsyra

tabl

Tranexamsyra*°

 

Cyklo-F°

levonorgestrel

spiral

Mirena

Funktionell blödningsrubbning/ mensförskjutning

medroxyprogesteron

tabl

Provera

noretisteron

tabl

Primolut-Nor

*utbytbart, °receptfritt