Medel vid blödningsrubbning

 

Rikliga men regelbundna menstruationer behandlas med tranexamsyra i hög dos, vilket finns receptfritt i mindre förpackning. Viss blödningsreduktion kan också fås av NSAID-preparat. Hormonspiral är en utmärkt be­handling av menorragi men kan fungera sämre vid samtidigt myom. Kombinerade p-piller med gestagen profil, alternativt Dienorette eller Qlaira, reducerar effektivt blödningsmängden.

Vid oregelbundna menstruationer som beror på anovulation används cyklisk gestagenbehandling, 10 dagar varje månad, för att reglera blödningsmönstret. Vid otillräcklig effekt kan i stället kombinerade p-piller användas.

Riklig menstruation

tranexamsyra

tabl

Tranexamsyra*, Cyklo-F°

levonorgestrel

spiral

Mirena

Funktionell blödningsrubbning/ mensförskjutning

medroxyprogesteron

tabl

Provera

noretisteron

tabl

Primolut-Nor

 

* utbytbart °receptfritt