Medel vid dysmenorré

Vid primär dysmenorré erhålls oftast god smärtlindring av NSAID-preparat eventuellt i kombination med paracetamol. Ibuprofen och naproxen tillhandahålls receptfritt i mindre förpackningar. Vid svårare dysmenorré ger behandling med kombinerade p-piller eller hormonspiral vanligen god effekt.

ibuprofen

t.ex. Brufen*

naproxen

t.ex. Pronaxen*

 * utbytbart