Antimykotika - Medel vid svampinfektioner

1. Jästsvamp

Pityriasis versicolor

selensulfid

schampo

Selsun (ej i förmån)

ketokonazol

schampo

Fungoral (ej i förmån)

Candidainfektion

mikonazol

kräm

Daktar

mikonazol + hydrokortison

kräm

Cortimyk*

Oral candidainfektion – se avsnitt Medel vid Svampinfektioner.

Vulvovaginal candidainfektion - se avsnitt Medel vid genitala infektioner.

2. Dermatofyter (trådsvamp)

terbinafin

gel, kutan lösning

Lamisil (ej förmån)

terbinafin

tabl, kräm

Terbinafin*

Terbinafin tabletter ska endast användas vid klar indikation (d.v.s. odlings­veri­fierad växt av trådsvamp) p.g.a. risk för biverkningar.

Tånagelförändringar: Ge endast specifik antifungal behandling om pati­enten har påtagliga besvär från nagelförändringarna. Observera att utläkning i bästa fall uppnås i ca 50 % av fallen och förekomsten av recidiv är relativt hög.

* utbytbart