Atopiskt eksem

Den torra hudens försämrade barriärfunktion förbättras genom daglig smörjning med mjukgörande preparat, se ovan. Eksem liksom klåda be­handlas i första hand genom smörjning med glukokortikoidpreparat, se ovan:

  • grupp 1–2 steroid, till ansikte
  • grupp 2–3 (4) steroid, se ovan, till extremiteter och bål

Målet med behandlingen är att patienten ska vara symtomfri. Klådfrihet bör uppnås inom 1 vecka, annars ökas steroidstyrkan. När man er­hållit klådfrihet och inga eller ringa eksemtecken återstår kan man glesa ut behandlingen.
Frekvensen av smörjningar ska vara tillräcklig för att bibehålla klådfrihet och fortsatt reduktion av eksemtecken. Vid försämring bör smörjfrekvensen trappas upp igen till dess förloppet vänder. Det är bättre att styra behandlingen utifrån kliniskt svar än att använda generella smörjscheman. För ev. behandling med antibiotika, antiseptika, antihistaminer, mjällschampo, kalcineurinhämmare och ljusbehandling se Vårdpraxis Atopiskt eksem http://intranet.vll.se/linda/Vardpraxis/Vardpraxis.nsf/WebDokument/efb678bd8bd36609c12576b10031fdf8