Huvudlöss

Det bästa sättet att förebygga spridning av löss är att kamma håret med en luskam en gång i veckan och vid upptäckt av löss påbörja behandling.

Behandling
Man ska endast behandla när levande löss påvisats, dvs inte bara på misstanke. Man bör kontrollera behandlingens effekt efter en vecka med hjälp av luskam och vid behov upprepa behandlingen. Med tanke på att resistensen mot läkemedelsbehandling har ökat rekommenderar vi i första hand medicintekniska produkter mot huvudlöss som innehåller silikonföreningen dimetikon.

dimetikon

kutan lösning

Hedrin, Nyda, Linicin
(recepfritt)