Psoriasis

Rekommenderad fysisk aktivitet vid psoriasis

Psoriasis – livsstil

I dagens samhälle har vardagsmotionen nästan försvunnit. Samtidigt har vi ständigt tillgång till processad snabbmat. Detta har resulterat i en explosion av livsstilssjukdomar. Även om det vetenskapliga underlaget är begränsat, verkar psoriasispatienter vara extra känsliga för ohälsosamma levnadsvanor och tillståndet kan förbättras med förändringar av livsstil, däribland fysisk aktivitet (FA). Tillräckligt är redan känt idag för att agera!** Vidare är de positiva psykologiska effekterna av FA mycket viktiga för psoriasispatienter, som har en förhöjd risk för depression. Enligt Socialstyrelsen bör hälso- och sjukvården erbjuda individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor till personer med svår psoriasis.***

Rekommendationen för FA är enligt Svenska Läkaresällskapet, i enlighet med WHO, minst 150 minuter per vecka med måttlig intensitet eller 75 minuter per vecka med hög intensitet. Aktiviteten bör spridas ut över veckan och vara minst 10 minuter. Helt ovana eller personer med nedsatt funktions-förmåga bör börja på lägre nivå och trappa upp successivt till rekommenderad dos eller till den nivå som tillståndet medger. Långvarigt stillasittande bör undvikas. För ordination av FA, se Lat-FYSS i början av Terapirekommendationerna under aktuella diagnoser som förekommer som samsjuklighet hos måttlig till svår psoriasis exempelvis diabetes typ 2, hypertoni, depression eller övervikt och fetma.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska den som vänder sig till hälso- och sjukvården, när det är lämpligt, ges upplysning om metoder för att förebygga sjukdomar eller skada. Inom vården har vi en plikt att informera och hjälpa personer som har en ohälsosam livsstil. Psoriasis-livsstilsmottagningar erbjuder patienter rådgivning eller samtal om hälsosamma levnadsvanor. Här ingår förutom FA och stressreduktion även tobaksbruk, riskbruk av alkohol, kostråd som att äta mycket frukt och grönsaker, minska fett-, socker- och saltintag samt eventuell viktreduktion. Detta stöttas också av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder:

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/

Psoriasis– lokalbehandling

(Se även vårdprogram under Vårdpraxis på intranätet Linda)

Guttat psoriasis

 • mjukgörande kräm
 • grupp 3–4 steroid, se ovan

Plaquepsoriasis

 • vid behov avfjällande behandling
 • grupp 3–4 steroid, se ovan (i ansikte och kroppsveck används grupp 2-steroid under begränsad tid, därefter utglesning)
 • Zoriaxiol (kalcipotriol) salva
 • Kombinationen Zoriaxiol salva fem dagar per vecka och grupp 3–4 steroid två dagar per vecka kan övervägas
 • Daivobet* (kalcipotriol + betametason) salva. Daivobet* gel kan användas på hela kroppen (endast i förmånen på indikation hårbottenpsoriasis)
 • Enstilar# (kalcipotriol + betametason) kutant skum

Hårbottenpsoriasis

 • avfjällande behandling
 • schampo Selsun eller Ketokonazol kan övervägas
 • Zoriaxiol (kalcipotriol) kutan lösning (begränsad förmån)
 • Daivobet* gel eller Enstilar# kutant skum

Invers psoriasis

 • grupp 2-steroid, kräm, se ovan. Används under begränsad tid, därefter utglesning

Hand- och fotpsoriasis

 • avfjällande behandling, eventuellt under ocklusion
 • grupp 3–4-steroid, se ovan. Ocklusion under hydrokolloidalt förband kan övervägas
 • Daivobet (kalcipotriol + betametason) salva.

 * utbytbart

** Källa: Fysisk aktivitet vid Psoriasis. Marcus Schmitt-Egenolf, Frida KS Mathisen, Bente Wold In: FYSS 2017 Läkartidningen förlag, Stockholm (2017); s 543-50. ISBN: 978-91-981711-2-9

*** Källa: Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, www.socialstyrelsen.se

# Enstilar tas in som ett alternativ då det i kliniska studier visat på bättre effekt än Daivobet.