Antiviral behandling

Patientgrupper där antiviral terapi bör övervägas (även hos vaccinerade)

– Influensa som kräver sjukhusvård.

– Medicinska riskgrupper med risk för komplicerat förlopp

Förutsättningar som måste vara uppfyllda:

– Lokal influensaepidemi som är virologiskt verifierad

– Symtombild talande för influensa

– Annan allvarlig infektion utesluten

– Behandlingsstart möjlig senast 48 tim efter symtomdebut

Behandling av vuxna och barn > 1 år

oseltamivir

Tamiflu

≤ 15 kg

30 mg x 2 i 5 dagar

> 15 kg till 23 kg

45 mg x 2 i 5 dagar

> 23 kg till 40 kg

60 mg x 2 i 5 dagar

> 40 kg

75 mg x 2 i 5 dagar

Behandling av vuxna och barn > 5 år

zanamivir

Relenza

Oral inhalation via diskhaler, 2 inhalationer (5 mg) x 2 i 5 dagar

Antiviral profylax

Indikationer

Viktigaste målgruppen är de medicinska riskgrupperna. Indikationen för att ge profylax med antivirala medel bör bedömas från fall till fall. Kan över­vägas vid utbrott på sjukhus, sjukhem, andra institutioner, till riskpatient vid influensasmitta i familj där någon tillhör riskgruppen, vid kontraindikation mot vaccination samt vid sen vaccination, innan skyddseffekt uppnås (14 dagar).

Profylax av vuxna och barn > 1 år

oseltamivir

Tamiflu

≤ 15 kg

30 mg x 1 i 10 dagar

> 15 kg till 23 kg

45 mg x 1 i 10 dagar

> 23 kg till 40 kg

60 mg x 1 i 10 dagar

> 40 kg

75 mg x 1 i 10 dagar