Herpesinfektioner

Herpes simplex

Oftast krävs ingen behandling. Vid svår primär infektion, främst genitalt, men även vid uttalad gingivit/stomatit kan behandling ges. Vid svår recidiverande herpes påbörjas behandling i prodromalstadiet!

aciclovir

200 mg x 5 i 5 dagar

Aciclovir*

Herpes zoster

Vid trigeminusengagemang, nedsatt immunförsvar, generaliserad zoster, zoster med hög risk för postherpetisk neuralgi (äldre, svår smärta prodro­malt eller i akutskedet) skall behandling övervägas. Behandling skall sättas in inom 48-72 timmar efter symtomdebut.

aciclovir

800 mg x 5 i 7 dagar.

Aciclovir*

valaciclovir

500 mg, 2 x 3 i 7 dagar

Valaciclovir*

Varicellae

Vid nedsatt immunförsvar eller svår kronisk sjukdom i lunga/hud samt till de flesta vuxna med vattkoppor.

aciclovir

800 mg x 5 i 7 dagar.

Aciclovir*

valaciclovir

500 mg 2 x 3 i 7 dagar

Valaciclovir*

 * utbytbart