Influensa (säsonginfluensa)

För detaljer se www.regionvasterbotten.se/smittskydd under rubriken Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2021/22

Formulär för misstänkta fall av influensa hos person i riskgrupp, där behandling eller provtagning kan bli aktuellt, länk till dokument här.

Vaccination mot säsonginfluensa

Vaccination är gratis för personer som tillhör riskgrupp, dock inte för hushållskontakter.

Personer som bör erbjudas vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2021.

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination före graviditetsvecka 16)
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa