Pneumokockvaccination till vuxna

Pneumokockvaccination rekommenderas till ovan nämnda riskgrupper, utom till gravida. För de flesta vuxna som inte är gravt immunsänkta räcker det med Pneumovax® och kan ges samtidigt som influensavaccin. Revaccination rekommenderas när det gått minst 5 år efter senaste dos. Till patienter som tillhör grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (exempelvis gravt immunsupprimerade och splenektomerade) gäller särskilt vaccinationsschema. Läs mer på www.regionvasterbotten.se/smittskydd om pneumokockvaccination.   Vid frågor kontakta Infektionskliniken för samråd. Föräldrar till barn i riskgrupperna bör kontakta vederbörande läkare på Barnkliniken för vaccination.