Pneumokockvaccination till vuxna

Pneumokockvaccination rekommenderas till ovan nämnda riskgrupper, utom till gravida. För de flesta vuxna räcker det med en dos Pneumovax® och kan ges samtidigt som influensavaccin. Till patienter med mycket kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av t.ex. immunbristsjukdom, cancer eller autoimmunitet, där sjukdomen i sig eller medicineringen medför ökad risk för infektioner, rekommenderas en dos Prevenar 13® samt en dos Pneumovax® (tidigast efter 8 veckor). Pneumovax® kan upprepas en gång efter fem år för patientgrupp med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Läs mer i www.regionvasterbotten.se/smittskydd - Influensa- och pneumokockvaccinationPneumokockvaccination vuxna. Vid frågor kontakta Infektionskliniken för samråd. Föräldrar till barn i riskgrupperna bör kontakta vederbörande läkare på Barnkliniken för vaccination.