Tillfällig utsättning av läkemedel

Vid risk för intorkning, t ex vid feber, diarré, värmebölja eller nedsatt vätskeintag kan det vara aktuellt med tillfällig utsättning av exempelvis metformin, SGLT2-hämmare, ACE-hämmare, ARB samt diuretika.