Ulcussjukdomen

 

Diagnostik och behandling av eventuell Hp-infektion bör göras. Om möjligt bör också NSAID sättas ut. Vid NSAID-/ASA-orsakad gastropati och då läkemedlet inte kan utsättas bör PPI-profylax övervägas. Ventrikelsår skall biopseras och följas med gastroskopi tills läkning p.g.a. risken för att det rör sig om ett malignt sår. Vid ventrikelsår och komplicerade duodenalsår så bör PPI-behandlingen utsträckas till minst 6 veckor eller till läkning medan vid okomplicerade duodenalsår räcker en veckas Hp-eradikering. Rekommendationen är att kontrollera F-Helicobacterantigen efter eradikering (minst fyra veckor efter avslutad behandling). Om kvarstående positivt F-Helicobacterantigen efter eradikering föreslås remiss för gastroskopi med Hp-odling (inklusive resistensbestämning).

Hp-eradikering:

omeprazol

20 mg 1x2 i en vecka

Omeprazol*

klaritromycin

500 mg 1x2 i en vecka

Klaritromycin*

amoxicillin

500 mg 2x2 i en vecka 

Amoxicillin*

Vid pc-allergi: klaritromycin 500 mg x 2 + metronidazol 500 mg x 2 kombinerat med Omeprazol 20 mg x2. Behandlingstid en vecka.

* utbytbart