Ulcussjukdomen

Diagnostik och behandling av eventuell Hp-infektion bör göras (se ovan). Om möjligt bör också NSAID sättas ut. Vid NSAID/ASA orsakad gastropati och då läkemedlet inte kan utsättas bör PPI profylax övervägas. Ventrikelsår skall biopseras och följas med gastroskopi tills läkning p.g.a. risken för att det rör sig om ett malignt sår. Vid ventrikelsår och komplicerade duodenalsår så bör PPI behandlingen utsträckas till minst 6 veckor eller till läkning medan vid okomplicerade duodenalsår räcker en veckas kombinationsbehandling. Rekommendationen är att kontrollera F-Helicobacterantigen efter eradikering (minst fyra veckor efter avslutad behandling). Om kvarstående positivt F-Helicobacterantigen efter eradikering föreslås remiss för gastroskopi med Hp odling (inklusive resistensbestämning).

Hp eradikering:

omeprazol

20 mg 1x2 i en vecka

Omeprazol*

klaritromycin

500 mg 1x2 i en vecka

Klaritromycin*

amoxicillin

500 mg 2x2 i en vecka

Amoxicillin*

Vid pc allergi: klaritromycin 500 mg x 2 + metronidazol 500 mg x 2 kombinerat med Omeprazol 20mg x2. Behandlingstid en vecka.

* utbytbart