Medel vid idiopatiskt restless legs syndrom (RLS)

Förebyggande behandling, förstahandsval

pramipexol

t.ex. Pramipexol*

0.088–0.54 mg 1x1–3

levodopa+ benserazid

t.ex. Madopark*

50–100 mg 1x1

levodopa+ benserazid

Madopark Quick mite

1–4 vid behov

levodopa + carbidopa

t.ex. Sinemet*

50–100 mg 1x1

Förebyggande behandling, andrahandsval

gabapentin

Gabapentin Orion

900–3600 mg uppdelat på 3 doser

pregabalin

Pregabalin Orion/Teva

150–600 mg uppdelat på 2–3 doser

Det är viktigt att utesluta åtgärdbar orsak till RLS, såsom t.ex. järnbrist (kontrollera S-ferritin som skall vara >45 µg/l) eller läkemedelsbiverkning.

Förstahandsvalet vid daglig farmakologisk behandling utgörs av dopaminagonist som har mindre risk för augmentation (att symtomen försämras med längre tids användning av läkemedel) än levodopa. Generiskt pramipexol rekommenderas som förstahandsval vid insättning av dopaminagonist.

Levodopa kan användas av personer som endast har besvär ibland (t.ex. långa flygresor, teaterföreställningar). Dosen utprovas individuellt. Även om levodopa inte har denna indikation formellt godkänd finns omfattande och god erfarenhet av den behandlingen, dock med betydande augmentationsrisk vid kroniskt bruk.

*utbytbart