Akut mediaotit

Antibiotika ger liten behandlingsvinst och risken för komplikationer är låg. Högläge och smärtstillning rekommenderas vid behov. Öronmikroskopi eller pneumatisk otoskopi (Siegling) ökar diagnostisk säkerhet. Se Regnbågshäftet. Komplicerande faktorer är immunbrist, tidigare skallbasfraktur, inopererat cochleaimplantat eller svår värk trots adekvat smärtlindring. Kontakt med ÖNH-klinik vid allmänpåverkan, yrsel med nystagmus, ansiktsförlamning eller mastoiditsymtom, alt barn/infektionsklinik vid meningittecken.

Perforation: Peroral antibiotika rekommenderas. Vid extern otit även Terracortril m. Polymyxin B.
Ålder <1 år: Peroral antibiotika rekommenderas.
1–2 år: Vid dubbelsidig AOM rekommenderas peroral antibiotika.
1–12 år: Aktiv expektans 2–3 dagar. Antibiotika vid komplicerande faktorer.
>12 år: Peroral antibiotika rekommenderas.

Förstahandsmedel

fenoximetylpenicillin   

Kåvepenin*

25 mg/kg x3 alt 1,6-2 g**x3 i 5 dagar

Vid penicillinallergi av typ 1

erytromycin

Ery-Max

10 mg/kg x4 alt 20 mg/kg x2 i 7 dagar***

Recidiv hos barn inom 4 veckor

fenoximetylpenicillin

Kåvepenin*

25 mg/kg x3 i 10 dagar

alt

amoxicillin

Amoxicilli

20 mg/kg x3 i 10 dagar

Terapisvikt på fenoximetylpenicillin

Utebliven symtomlindring efter tre dygns antibiotikabehandling; undersök på nytt, om möjligt odling från NPH eller purulent hörselgångssekret.

amoxicillin

Amoxicillin*

20 mg/kg x3 max 750 mg x3 i 10 dagar

* utbytbart ** Barn >64 kg och vuxna 1,6 g x3, > 80 kg samt gravida 2 g x3 *** Tvådosförfarande ökar risken för mag-tarmbiverkningar.