Akut rinosinuit hos barn

Barn har årligen 6–8 ÖLI. Detta är ett naturligt steg i uppbyggnaden av immunförsvaret. Barn kan ha nästäppa och missfärgad snuva även under lång tid utan att vara behandlingskrävande. Misstänk främmande kropp vid ensidig, varig snuva.

Barn med okomplicerad rinosinuit har ingen nytta av antibiotikabehandling. I första hand rekommenderas symtomlindring med analgetika, koksaltsspray vid behov. Vid långvariga besvär >10 dagar med ansikts/huvudvärk rekommenderas tillägg av nässpray med kortikosteroid i högdos (från 3 år). Vid ansiktssvullnad, ögonpåverkan, allmänpåverkan med svår huvudvärk eller meningitsymptom bör barnet remitteras akut.