Extern otit, hörselgångseksem

Eksematös extern otit har klåda som dominerande symtom, kan kompliceras av sekundärinfektion. Patienten bör undvika petning och vatten i örat. Behandla till klådfrihet och någon dag efter. Vid täta recidiv kan rengöring behövas, ev via remiss till ÖNH. Undvik spolning av ”vaxpropp”.

hydrocortisonbutyrat

kutan lösning

Locoid

betametason

kutan lösning

Betnovat

Infektiös extern otit ger ofta påtaglig värk och ibland hörselnedsättning. Riskfaktorer är värme och fukt, badande, öronpetning. Öronmikroskopi möjliggör rengöring och effektivare lokalbehandling. Förstahandmedel är Terracortril. Kraftig svullnad behandlas med alsolspritstamponad t.ex. Ear Wick 1-2 dagar, avlägsnas vid återbesök.

hydrokortison+

örondr

Terracortril m. polymyxin B

oxitetracyklin+polymyxin B       

 

 

Vid terapisvikt görs förnyad undersökning och odling. Om odling påvisar Pseudomonas byt till ciprofloxacindroppar. Svampinfektion kan förekomma hos immunsupprimerade eller efter långvarig lokalbehandling med antibiotika, kontakta gärna ÖNH-klink vid misstanke.

ciprofloxacin

örondr

Ciloxan