Medel vid rinit

Optimal undersökning av näsan görs före, och efter avsvällande nässpray.

Akut rinit kan ibland kräva egenvård med avsvällande nässpray. Viktigt att poängtera att rekommenderad behandlingstid ej bör överskridas. Vid långvariga besvär eller rädsla för bihålerelaterad smärta kan nasal steroid insättas.

Allergisk rinit: Se allergikapitlet.

Vasomotorisk rinit behandlas med lokal nasal steroid. Effekt på nästäppa ses först efter flera dagar. Patienten bör motiveras att använda dagligen utan uppehåll.

Kronisk rinit med eller utan näspolypos bör i regel remitteras till ÖNH. Lokal nasal steroid är förstahandsbehandling och kan insättas.

mometason

nässpray

t.ex. Mometason*

Äldre kan p.g.a. förändrad sammansättning av sekretet besväras av vattnig rinnsnuva, t.ex. vid utomhusvistelse eller i samband med måltider. Nasalt tillfört antikolinergikum kan prövas förebyggande.

ipratropium

nässpray

Atrovent nasal

Torra slemhinnor kan drabba näsan och ge sveda eller nästäppa p.g.a. krustbildning. Kan lindras med koksaltsköljningar (1/2 liter kranvatten och 1 tesked koksalt) och olja, t.ex. sesamolja (Nozoil, handelsvara). Vitt vaselin är ett billigare alternativ, en klick appliceras på fingerblomman och stryks mot näsvingen vid sänggående. Vaselinet smälter av kroppsvärmen och fördelas över nässlemhinnan.

Andra orsaker till nästäppa kan vara sned nässkiljevägg, förstorad adenoid, främmande kropp eller sinonasal tumör. Ensidiga besvär är ett observandum.

*utbytbart