Kalcium och vitamin D

kalciumkarbonat+ vitamin D3

500mg/800 IE

tuggtablett

Kalcium/kolekaciferol (tuggtablett, filmdragerad tablett)*

                                                                                                                          

D-vitamin

tabl 

Kolecalciferol*

Kalcium och vitamin D ges som tillägg till all benspecifik behandling. Kombinationen bara kalcium och vitamin D ges inte som enda behandling vid osteoporos eller osteopeni, då biverkningar finns och frakturförebyggande effekt saknas (undantag vid kortisonbehandling, se nedan). Vid normal kost med intag av mejeriprodukter räcker tillägg med 500 mg kalcium samt 800IE D-vitamin dagligen. Vid magbiverkningar ges singelbehandling med vitamin D. Efter avslutad behandling med bisfosfonat kan man fortsätta med kalcium och vitamin D i 1-2 år eftersom bisfosfonat har fortsatt effekt under lång tid. Diagnosticerad D-vitaminbrist bör utredas och substitueras inför benspecifik behandling, behandlingsriktlinje finns på vårdpraxis.

* utbytbart