Behandling av marginala och apikala abscesser

Antibiotika skall endast användas som under­stödjande behandling när patienten är allmänpåverkad, d.v.s. har feber och sjukdomskänsla och ej som alternativ till dränage av abscessen och mekanisk rengö­ring av rotyta eller rotkanal.