Lugnande medel

midazolam

oral vätska,
extempore 1 mg/ml

Midazolam APL

Dokument från Folktandvården ”Sedering med midazolam: vuxna”:

Vuxna 18-55 år 0,2 mg/kg max 18 ml. 56-70 år 0,1 mg/kg max 9 ml samt 71-80 år 0,05 mg/kg max 4,5 ml.
Till barn peroralt och rektalt: Vanligen ges 0,3 mg/kg men dosen kan ökas till 0,4 mg/kg. Totala dosen till barn bör maximeras till 10 mg.

oxazepam

tabl

Oxascand*

Till vuxna: 10–15 mg tas minst en timme före behandling, obs försiktighet vid behandling av äldre och vissa sjukdomstillstånd.

diazepam

klysma

Stesolid prefill

Stesolid rektal prefill klysma föredras av barnspecialisttandläkare då

* utbytbart