Medel vid bakteriell infektion

fenoximetylpenicillin

tabletter, mixtur

t.ex. Kåvepenin*

Vuxna och barn över 12 år: 2 x 800 mg x 3 i 5–7 dagar, dosen kan behöva ökas vid stor övervikt och graviditet.
Barn: 25 mg/kg x 3 i 5–7 dagar

klindamycin

kapslar, oral lösning

t.ex. Clindamycin*, Dalacin

Vuxna: 150 mg x 3 i 5–7 dagar.
Barn: 5 mg/kg x 3 i 5–7 dagar, Barn som väger över 30 kg ges 150 mg 3 gånger dagligen

metronidazol

tabletter, oral lösning

Flagyl

Vuxna 400 mg x 3 i 5–7 dagar.
Barn: 7,5 mg/kg x 3 i 5–7 dagar

*utbytbart